Moderne Talen-Wetenschappen

Graad: 3 ASO
Profiel

De derde graad aso is gericht op een algemene vorming en vormt de basis om verder te studeren in het hoger onderwijs. 

Het aso richt zich tot jonge mensen met interesse en talent voor de theoretische benadering van leerinhouden. Dit vraagt van de leerlingen inzicht in en reflexie op de leerstofonderdelen en de kennisgebieden.

Met de kennis die je opdoet, groei je tot een jongvolwassene met een kritische en creatieve kijk op de werkelijkheid. Je werkt aan een persoonlijke studiemethode en je bouwt verder aan een efficiënte studieplanning om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een verdere studieloopbaan.

De vorming in de derde graad aso bereidt immers voor op verdere studie in het hoger onderwijs, gezien de derde graad aso een doorstromingsfunctie en geen finaliteitfunctie heeft.

Deze studierichting is algemeenvormend, maar legt de nadruk op de wetenschapsvakken biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Het grote aantal uren wetenschappen zorgt ervoor dat je een aantal wetenschappelijke onderwerpen verder uitdiept o.a. in practica. Op deze manier krijg je een stevige wetenschappelijke basis.

De studierichting moderne talen - wetenschappen combineert een groter pakket talen (14/15 uur) met een uitgebreid pakket wetenschappen (7 uur) en een beperkter pakket wiskunde (4 uur).

Waarom zou je deze studierichting kiezen?

Je kiest deze richting 
- als je belangstelling en aanleg hebt voor wetenschappen;
- als je je interesse en kennis voor deze vakken wil vergroten en wil toepassen in nieuwe situaties en praktijkvraagstukken;
- als je belangstelling en aanleg hebt voor talen in het algemeen;
- als je wil werken aan een goede kennis van vreemde talen.

Wat kan je verder studeren?

Na de derde graad heb je een brede waaier van studiemogelijkheden op professioneel en academisch bachelor- en masterniveau (ingenieur, biochemie, elektronica, informatica, biologie, chemie, …).

In de meeste wetenschappelijke professionele en academische bacheloropleidingen start men aan een snel tempo op het basisniveau eind secundair onderwijs en is een sterke wetenschappelijke basis een voordeel.

Ook taalkundige richtingen liggen binnen de mogelijkheden (toegepaste taalkunde, lerarenopleiding talen, …).

Toch is deze studierichting ook algemeen vormend, waardoor studies in andere vakgebieden (sociale, psycho-pedagogische, management, …) eveneens binnen de mogelijkheden liggen.

Scholen die deze richting aanbieden